Matka Tajber

Droga życia Sługi Bożej Matki Pauli Zofii Tajber (1890-1963).

Więcej
Jezus Promieniujący

Obraz autorstwa A. Hyły został namalowany według wizji, jaką miała w roku 1919 Sługa Boża Paula Zofia Tajber.

Więcej
Liturgia