pragnienie Jezusowe, Ty jesteś naszym życiem i szczęściem.