podwójnie – bo i jako wszechwiedzący Bóg i jako Człowiek, gdyż sam, będąc Człowiekiem, pracował.