więźniem, bo stwarza z miłości Duszę swego Syna, dla naszych zmysłów czyni ją ”dotykalną”, gdyż uwięzioną w ciele.