by nas uczynić w wiecznej Chwale najwspanialszą Pięknością.