jeśli my o kimś dobrze myślimy, bo przez to samo rodzi się w nas dobra myśl, a więc pochodząca od Boga – powraca czysta do Boga.