dążyć, aby dać Mu możliwość w wieczności siebie uszczęśliwiać, a przez to stać się Jego, Boga pociechą.