dążyć, każdą chwilką mego życia, chcę Go posiąść na wieki…