żyjąc na tej ziemi, macie przebywać w niebie i zaznajamiać się z jego mieszkańcami, z którymi przez całą wieczność mamy wielbić Boga.