stawajcie myślą przed Jezusem Chrystusem, zamieszkałym w waszych duszach /…/ by nauczyć się żyć dla Niego.