niebieskiego to wierność, miłość i dziękczynienie.