Wiara jest darem. Jestem bardzo obdarowany. Jestem odpowiedzialny za ten dar. Chcę o niego dbać i go pielęgnować.