ten stan trwania w łasce, staje się na tej kuli ziemskiej światłem w mroku i wydaje z siebie myśli i uczucia promieniujące łaską i skierowane ku Bogu…