rozlewa się w w duszy, iż ona może to wieczne Szczęście /Jezusa/ objąć swym kochaniem.