staję przed Nim – moim Jasnym Panem i pozdrawiam Go, np. tymi słowami: „Niech będzie Bóg uwielbiony przez swoje łaski i dary”