źródła mego żywota i myśl moja wciąż płynęła w tęsknym poszukiwaniu łącznika z tym Cudownym Źródłem, energia moja wzmacniała się z każdą chwilą, gdyż była to subtelna praca ducha stęsknionego za Bogiem,