łaskę uświęcającą przez zgłębianie całego życia Jezusa, budzi się w nas ta sama moc i łaska do twórczego życia i współdziałania z Bogiem.