Jezusa – odrywałam się od siebie; im bardziej w Niego wchodziłam – zapominałam o sobie.