która nigdy nie może być wyczerpana, gdyż miłość Boga, to wieczność nieskończona.