dalej woła, wdycha po prostu w siebie to szczęście, Imię Jezus…Jezus wtedy sam w swiom szczęściu się gubi…