taka myśl czyni nas bogatymi we wdzięczne uczucia przed Bogiem, które sprowadzają na nas błogosławieństwo, tak Stworzyciela, jak i Odkupiciela i Ducha Świętego.