dla każdej duszy z osobna i każda w oddzielności posiada Jego jako swoją własność.