Obraz Jezusa Promieniującego

który znajduje się w ołtarzu głównym kaplicy domu rekolekcyjnego

Obraz autorstwa A. Hyły został namalowany według wizji, jaką miała w roku 1919 Sługa Boża Paula Zofia Tajber. Na modlitwie ujrzała ona Jezusa promieniującego szczęściem i radością, który powiedział: „Oddaję ci Duszę Moją Boską ku uczczeniu”. Promienie światła, przenikające Jego postać, najpotężniej wychodziły z Jego piersi, tworząc jakby krąg słońca. Obejmowały nie tylko ludzi będących w kościele, lecz przenikały przez mury świątyni i docierały do osób przechodzących obok kościoła. Artysta to oddziaływanie łaski płynącej z Duszy Chrystusowej na ludzkie dusze przedstawił na obrazie w formie promieni przenikających przeźroczyste kółka, symbolizujące dusze ludzi.

Dziś także Jezus pragnie poprzez ten obraz dotykać ludzkie dusze, uzdrawiać je, błogosławić i uszczęśliwiać. Jego Dusza przenika swoją łaską nasze dusze zranione grzechem, cierpieniem i brakiem miłości i ma moc przywrócić nam pokój, radość i sens życia.

W DUSZY JEZUSA JEST UZDROWIENIE NASZYCH DUSZ