miłosierdzia i moją miłość, która budzi się na poruszenie Jego miłości do mnie, włączam w Jego miłość.