Pana Jezusa w siebie i przyswaja swoje błogosławione skutki Jego Bóstwa i Człowieczeństwa,ten należy nie tylko do ludzkiej rasy, ale jest wywyższony ponad człowieka.