LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY DZIECIĄTKA JEZUS

Kyrie eleison,
Chryste eleison,
Kyrie eleison.

Ojcze Przedwieczny, któryś zesłał nam swojego Syna Jednorodzonego –
Dziękujemy Ci za Twoją miłość ku nam.
Synu Boży, któryś zstąpił z nieba na ziemię –
Dziękujemy Ci za Twoją miłość ku nam.
Duchu Święty, któryś sprawił, że Syn Boży stał się człowiekiem –
Dziękujemy Ci za Twoją miłość ku nam.

Najświętsza Duszo Dziecięcia Jezus, najwspanialszy darze Boga Ojca Stworzyciela – święć się Imię Twoje w nas.
Najświętsza Duszo Dziecięcia Jezus, napełniona niezrównanym blaskiem chwały Bóstwa Syna Bożego. – święć się Imię Twoje w nas.
Najświętsza Duszo Dziecięcia Jezus, promieniująca miłością Ducha Świętego – święć się Imię Twoje w nas.
Najświętsza Duszo Dziecięcia Jezus, światłości i chwało niebios – święć się Imię Twoje w nas.
Najświętsza Duszo Dziecięcia Jezus, królestwo Boga na ziemi – święć się Imię Twoje w nas.
Najświętsza Duszo Dziecięcia Jezus, najpiękniejsza całego rodzaju ludzkiego – święć się Imię Twoje w nas.
Najświętsza Duszo Dziecięcia Jezus, odblasku niezrównany piękności Bożej Natury – święć się Imię Twoje w nas.
Najświętsza Duszo Dziecięcia Jezus, jasności rozświetlająca mroki tej ziemi – święć się Imię Twoje w nas.
Najświętsza Duszo Dziecięcia Jezus, olśniewająca świętością i pokojem – święć się Imię Twoje w nas.

Za dar synostwa Bożego, którego udzieliłeś nam przez Twoje Wcielenie, Jezu Synu Boga Żywego, uwielbiamy Cię Panie.
Za dar twojej Bożej i ludzkiej miłości, która nam okazałeś, stając się Dzieckiem złożonym w żłóbku betlejemskim, uwielbiamy Cię Panie.
Za ofiarę Twojego życia, przez którą nas Jezu odkupiłeś, uwielbiamy Cię Panie.
Za dar chrztu świętego, przez który obdarzyłeś nas pięknem dzieci Bożych, uwielbiamy Cię Panie.

Baranku Boży, Jedyny Synu Ojca, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, ofiaro za grzechy wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, chwało i radości nieba i ziemi obdarz nas pokojem.

Najświętsza Duszo Dzieciątka Jezus, usłysz nas.
Najświętsza Duszo Dzieciątka Jezus, wysłuchaj nas.

Módlmy się:
Boże, któryś mocą Ducha Świętego sprawił, iż Niepokalana Dziewica Maryja stała się Matką Twojego Syna, a Naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, spraw, abyśmy rozważając pełnię świętości i piękna Jego Duszy, nieustannie na ziemi wzrastali w Twojej miłości, a w wieczności stali się uczestnikami Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.