Litania ułożona przez M. Paulę:

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Boże Ojcze, Stwórco całego świata, zmiłuj się nad nami.
Boże Synu, Słowo Odwieczne, które stało się Ciałem, zmiłuj się nad nami.
Boże, Duchu Święty, Miłości Odwieczna Ojca i Syna, zmiłuj się nad nami.

Duszo Jezusa, Twoją synowską miłość ku Ojcu Niebieskiemu, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją ofiarną miłość zbawczą, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją bratnią miłość ku bliźnim, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją dobroć, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją litość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wielkoduszność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje miłosierdzie, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją cichość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją życzliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje posłuszeństwo, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją łagodność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją pokorę, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją cierpliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją czystość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją szczerość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją prostotę, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją niewinność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją piękność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją światłość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją gorliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje wyrzeczenie się, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wyrozumiałość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twój pokój, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją radość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją mądrość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją prawdomówność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją roztropność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje męstwo, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją sprawiedliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twój ból na widok naszych grzechów, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twego ducha pokuty za winy nasze, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twego ducha przebaczenia, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wytrwałość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją żarliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją uczynność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją hojność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją troskliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją łaskawość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją pracowitość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoje zaufanie, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wdzięczność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją wrażliwość, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją pobożność, w dusze nasze tchnij.
Duszo Jezusa, Twoją świętość, w dusze nasze tchnij.

Synu Odwieczny, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje Wcielenie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje narodzenie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje w Ogrójcu konanie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoją Mękę ubiczowania i cierniem ukoronowania, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twe krzyża dźwiganie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twojej Krwi wylanie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoją śmierć krzyżową, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoją obecność w Kościele i jego sakramentach, wysłuchaj nas, błagamy Cię.
Przez Twoje przyjście w chwale na Sąd Ostateczny, wysłuchaj nas, błagamy Cię.

Baranku Boży, pełen goryczy z powodu grzechów naszych, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, całopalna Ofiaro za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami, Panie.
Baranku Boży, promienny chwałą zmartwychwstania, zbaw nas, Panie.

Duszo Jezusa, Odbicie piękności Boga, usłysz nas.
Duszo Chrystusa, Królestwo wszystkich cnót, wysłuchaj nas.
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, któryś dał nam w Duszy Jezusa Chrystusa, Syna Twego, promienne Słońce i niezrównane Piękno Bożego życia, spraw, niech w niej zawsze odnajdujemy przykład i źródło naszej wierności Twojej woli. Wspomóż nas, prosimy, abyśmy naśladując bogactwo cnót Duszy Chrystusa, nieustannie podążali drogą świętości i budowali Twoje Królestwo we wszystkich duszach ludzkich. Przez Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.