że nasze niedbalstwo w trwaniu  i zdobywaniu łask lub lekceważenie ich czyni na Mistycznym Ciele Jezusa siniaki, które Mu ból sprawiają.