powinna posiadać czynną moc – to znaczy, że życie nasze będzie przekształcone miłością w życie wyższe.