uczyniony przez nas bliźniemu, choćby bez poznania tego, zwiększa łaskę uświęcającą i ją pomnaża w nas.