zjednoczenia z Duszą Boga – Człowieka, gdyż w pracy twej nie było nic, co jest przeciwne Bogu.