jeden Jezus, w nas żyje i to wszechwładnie, a nie co inne.