to jest jedyny drogowskaz, jedyna moc, która może nas odrodzić.