lotny, pełen bogactwa zasobu łaski uduchowienia, o tyle pozostawi on cudowne rysy w materii, przekształcając niższe życie fizyczne w wyższe – duchowe /…/