Bożej Dzieciny powoławszy nas do zjednoczenia z sobą, ubogaciła Was w cały zasób przedziwnych swych cnót…