piastować w twoim wnętrzu i codziennie coraz bardziej ustępować miejsca Mnie Bogu.