że od przeżycia chwili obecnej, która wciąż napływa i dopełnia się – zależy cała wieczność twoja w Bogu.