że po to żyjesz na tej kuli ziemskiej, byś stała się kryształowo czystą; by każda twoja myśl brała początek z Boga i nauczyła się ujawniać Jego Boską myśl.