rozkwitu łaski w tej każdej obecnej chwili zależy rozkwit życia Bosko- zbawczego w Tobie.