twoje jest drogocennym skarbem Jezusa, który chce uczynić je swoim przedłużeniem…