jest ciągłe wgłębianie się w miłość Boga do nas, a w szczególności w miłość przejawianą w Synu Bożym.