do Mojej służby, byś wraz ze Mną służyła Bogu Ojcu w Jego celach,które On zamierzył dokonać przez ciebie i Mnie, żyjącego w Tobie.