to piękno nad wszelką piękność. Ono zawiera w sobie i żywot, i prawdę, i wieczną twórczość szczęścia.