po której dochodzimy i wchodzimy do swego przeznaczenia /…/ Bóg sam w sobie jest Prawem…