pocałunek miłości naszej czyni Ciało Mistyczne Jezusa jaśniejącym, gdyż uwielbionym przez nas.