Pierwsze wzmianki o Siedlcu pochodzą z 1398 r. Był on majątkiem Spytka de Sedlecz. Miejscowość na przestrzeni wieków miała licznych właścicieli, aż w roku 1628, wraz okolicznymi wsiami: Paczółtowice, Żary, Dębnik, Dub, Chechło, stała się własnością Agnieszki z Tęczyńskich Firlejowej, fundatorki klasztoru pustelniczego Ojców Karmelitów Bosych w Czernej.

Siedlec w 1631 r. stał się częścią uposażenia klasztoru w Czernej i z tej okazji zbudowano w nim w roku 1640 nowy dwór. Sama fundatorka mieszkała w nim przez dwa lata, osobiście nadzorując dobra siedleckie. Po 120 latach w 1766 r. Przeor Karmelitów z Czernej wzniósł nowy dwór oraz stajnie (obecna zabudowa), a poprzedni budynek zamieniono w spichlerz.

W roku 1947 dworek stał się własnością Sióstr Duszy Chrystusowej. W latach 1961-63 mieszkała tam Służebnica Boża Matka Paula Zofia Tajber Założycielka Zgromadzenia Duszy Chrystusowej. Tu także zmarła 28.05.1963. Pokój nad kaplicą, który zamieszkiwała stał się miejscem upamiętniającym Jej pobyt.