w szatę zwycięstwa i triumfu, rozradujmy Duszę Jego naszym trwaniem w Bogu.