co dzieje się z duszą, gdy Duch Święty nawiedza umysł zlewając smugi światła miłości, w której cały duch się przekształca.