żyć w pokoju dla Boga, aby Bóg mógł w tym pokoju przejawiać swoje prawa miłości.