ma się wciąż wylewać na cały świat potęgą piękna, wypływającego z Duszy Boga – Człowieka.